ŻABIA ŁĄKA

POLE NAMIOTOWE Drawsko Pomorskie
Zachodniopomorskie, Rzeka Drawa

"Długa chwila relaksu"

REGULAMIN

pole namiotowe drawsko

Regulamin
Pola Namiotowego
Żabia Łąka

Treść regulaminu:

 

1. Teren pola namiotowego jest terenem prywatnym.

Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Piotr Matusiak, ul. Łąkowa 37A,

78-500 Drawsko Pomorskie, Polska

tel. +48 604 966 277

 

2. Osoby chcące rozbić namiot, ustawić kampera lub ustawić przyczepę kempingową zobowiązane są do ustalenia miejsca z Gospodarzem pola.

 

3. Osobom i grupom zorganizowanym, wobec których istnieje duże prawdopodobieństwo nieprzestrzegania regulaminu i naruszania zasad koegzystencji międzyludzkiej, Gospodarze pola mają prawo odmówić zameldowania bez podania dodatkowych przyczyn. Taka odmowa może się również pojawić w przypadku posiadania wcześniejszych rezerwacji przez oczekiwanych gości, a to wszystko wg indywidualnego uznania Gospodarza co do wypełnienia maksymalnego Pola Namiotowego.

 

4. Cisza nocna obowiązuje w godz. 23:00-7:00. Za ciszę nocną uznaje się pełne zachowanie ciszy umożliwiające spanie w namiotach, a to oznacza że wszelkie korzystanie z elektroniki emitującej dźwięki jest surowo zabronione, a komunikacja międzyludzka może odbywać się nie głośniej niż szeptem. Osobą decydującą o tym, że jest za głośno są jedynie Gospodarze.

 

5. Wszelkich formalności meldunkowych oraz płatności dokonuje się w dniu przyjazdu. Opłaty za pobyt pobierane są z góry.

 

6. Ogniska rozpalamy tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem.

 

7. Zwierzęta na Polu Namiotowym są zakazane. Nie ma możliwości przywożenia i przyprowadzania zwierząt.

 

8. Gospodarz pola nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i/lub zniszczenie dóbr przywiezionych przez klienta.

 

9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie pola. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie pola zobowiązany jest pokryć koszt straty. Koszt według uznania własnego ustala Gospodarz Pola. Harmonogram opłat ustala Gospodarz Pola według własnego uznania. Decyzja Gospodarza jest decyzją ostateczną.

 

10. Użytkownicy pola są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie pola namiotowego i w sanitariatach. Goście są również zobowiązani do segregacji śmieci i odpadów zgodnie z opisem zamieszczonym na koszach / workach śmieciowych.

 

11. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu upoważnia gospodarza pola do pozbawienia możliwości dalszego pobytu na polu w trybie natychmiastowym.

 

12. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej, lub innych zdarzeń należy bezpośrednio powiadomić w pierwszej kolejności gospodarza pola, on ustala czy należy wezwać odpowiednie służby, policję lub służby porządkowe i ochronę.

 

13. Korzystanie z terenu pola Żabia Łąka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie stosowanie się do regulaminu, skutkuje usunięciem z terenu.

 

14. Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

 

Każda osoba wchodząca na teren Pola Namiotowego Żabia Łąka wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i swoich podopiecznych (osoby nieletnie pod opieką), w postaci wizerunku audio, foto i video, zarejestrowanego na zdjęciach i filmach podczas pobytu na Polu Namiotowym, oraz wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanych materiałów poprzez umieszczanie tych materiałów na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, gazetach, wywiadach, portalach turystycznych i społecznych, zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskimi Prawach Pokrewnych. Jednocześnie Pole Namiotowe Żabia Łąka informuje, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele promocji i działań marketingowych podejmowanych przez Pole Namiotowe Żabia Łąka wraz z podwykonawcami.

 

Wycofanie zgody musi odbyć się na piśmie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wraz z późniejszymi zmianami, informujemy, iż:

 

14.1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Pole Namiotowe Żabia Łąka z siedzibą przy ul. Łąkowa 37A, 78-500 Drawsko Pomorskie;

 

14.2. Dane osobowe zbierane są w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 

14.3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

14.4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalach społecznościowych i w mediach publicznych.

 

14.5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych portali społecznościowych,

 

14.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody musi być pisemne i dostarczone do Administratora.

 

14.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

14.8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

14.9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

15. Korzystanie z elektryczności:

 

Ze względu na Wytyczne Zabezpieczenia Przeciwpożarowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wytycznych Bezpieczeństwa Życia i Zdrowia oraz wymogów Ustaw i Rozporządzeń RP:

 

15.1 Podłączanie kamperów może odbywać się jedynie do ich wbudowanej instalacji, jednym bezpośrednim kablem łączącym skrzynkę przyłączeniową i punkt przyłączeniowy kampera.

 

15.2 Obowiązuje całkowity zakaz podłączania namiotów do zasilania elektrycznego, co rozumie się poprzez całkowity zakaz doprowadzania zasilania elektrycznego do namiotów.

 

15.3 Lodówki turystyczne / lodówki samochodowe można podłączać do zasilania elektrycznego jedynie w głównej altanie (z murowaną ścianą i zlewem) po wcześniejszym ustaleniu miejsca jej przechowywania z Gospodarzem.

 

15.4 W pozostałych przypadkach korzystanie z  udostępnionych gniazd elektrycznych możliwe jest tylko w ich pobliżu, to znaczy nie dalej niż 3 metry od punktu podłączeniowego.

 

* ciągłe podłączenie kampera jest dodatkowo z góry płatne zgodnie z cennikiem

* ciągłe podłączenie lodówki turystycznej / lodówki samochodowej jest dodatkowo z góry płatne zgodnie z cennikiem

 

16. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 11:00 czasu lokalnego i kończy się dnia następnego o tej samej godzinie. W przypadku pozostania w dniu wyjazdu dłużej po godzinie 11:00 naliczana jest opłata jednodniowa bez pobytu nocnego zgodnie z cennikiem pola. Opłata ta nie jest pobierana w przypadku gdy o godzinie 11:00 Goście składają namiot i pakują się do wyjazdu, pod warunkiem, że czynności wyjazdowe skończą do godziny 12:00.

17. Cennik:

 

✅ 40 zł / dzień – osoba dorosła (od dwunastego roku życia) z noclegiem, z kawą, herbatą, ciepłym prysznicem i drewnem na ognisko „w cenie”

 

✅ 20 zł / dzień – osoba w wieku od 3 do 12 lat z noclegiem

 

✅ 20 zł / dzień – każda osoba zatrzymująca się na dzień, przerwę, korzystająca z infrastruktury pola namiotowego

 

✅ 40 zł / dzień – podpięcie karawaningu (Kamper, przyczepa) do zasilania elektrycznego 

 

✅ 20 zł / dzień – podpięcie lodówki turystycznej / lodówki samochodowej do zasilania elektrycznego 

 

* dzieci do lat 3 korzystają bez opłat

Płatność gotówką na miejscu w dniu przyjazdu

17.1 Cena zawiera:

– pomost i cumowanie,

– altanę, aby móc się skryć przed ewentualnym deszczem lub prażącym słońcem

– toaletę i prysznic z ciepłą wodą (podgrzewacz przepływowy, ciepłej nigdy nie zabraknie)

– herbatę w zacienionej altanie

– kawę z kawiarki

– wstęp do galerii malarskiej Galeria Drawska

– pole na rozbicie namiotu

– drewno na ognisko

– energia elektryczna do ładowania telefonów

– podpięcie kampera do prądu*

Regulamin 1.1 obowiązuje od dnia 22.07.2023 r.

W razie pytań dzwońcie śmiało

+48 604 966 277

(również przez WhatsApp)

Zabia Laka

Dokładna lokalizacja

Żabia Łąka
Pole namiotowe Drawsko Pomorskie
Zachodniopomorskie
Rzeka Drawa

Drawsko Pomorskie

ul. Łąkowa 37A

78-500

Pinezka Google

Serdecznie zapraszamy

+48 604 966 277

Zabia Laka